Stichting Herman Filarski

Conform haar Statuten beijvert de Stichting Herman Filarski zich om de Bridge Collectie Nederland (BCN), ondergebracht bij het Denksportcollectiecentrum van Tresoar te Leeuwarden in de ruimste zin van het woord te ondersteunen, in het bijzonder door het verwerven van nieuwe aanwinsten.

De in 2007 ontstane collectie bestaat onder meer uit boeken, tijdschriften, toernooibulletins, documentatiemateriaal, krantenknipsels en archieven en omvat de periode vanaf 1743, toen de eerste beschrijving van het whistspel, voorloper van contractbridge, werd gepubliceerd, tot heden.

De stichting heeft een eigen website; voor uitgebreide informatie: www.stichtinghermanfilarski.nl