Giften

Eenmalige donatie

Met een eenmalige machtiging bepaalt de donor zelf aan welk project de gift wordt besteed.

Doorlopende donatie

Met een doorlopende donatie machtigt de donor het Bridge Cultuur Fonds om met haar structurele inkomsten bestaande projecten te ondersteunen of nieuwe te initiëren.

Nalaten

Via een testament bepaalt de donor zelf aan welk project(en) de nalatenschap wordt besteed of met een legaat kan door de donor een bepaald bedrag of percentage van de nalatenschap nagelaten worden aan het Bridge Cultuur Fonds, dat daarmee structureel doelen kan blijven ondersteunen.

Fonds op Naam

Wil een donor een eigen fonds oprichten dan kan dat met een minimum van Euro 30.000 gestart worden en opgenomen worden in het Bridge Cultuur Fonds.

Giften in Natura

Middels eenmalige donatie of nalatenschap kunnen giften in natura (bv boeken, parafernalia) aan een van de doelen geschonken worden.

Fiscaliteit

De stichting Bridge Cultuur Fonds heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Dit betekent dat er geen schenkingsrecht verschuldigd is. Schenkingen in de vorm van een doorlopende donatie voor tenminste 5 jaar zijn voor de IB aftrekbaar (max 52%) . Er is dan sprake van een lijfrenteschenking. Vanaf Euro 150 per jaar neemt de stichting Bridge Cultuur Fonds de notariële kosten voor haar rekening .

Contact

Heeft u nog vragen, belt of e-mailt u naar een van de bestuursleden, die komen graag bij u langs voor een nadere toelichting. 

Rekeningnummer

NL24RABO0119188082

RSIN of fiscaalnummer voor ANBI 8207.63.676