De Stichting

De Stichting heeft ten doel het verwerven van fondsen teneinde niet op winst gerichte rechtspersonen en initiatieven te ondersteunen die zich beijveren:

  • Het cultuurgoed van bridge (zowel de denksport als het kaartspel) te bewaren en ter beschikking te stellen voor onderzoek.
  • Om bridge zowel in de breedte als in de diepte op een hoger plan te brengen.