Bridge Promotie

Om meer jongeren bij bridge te betrekken en omdat een sportbond (de NBB) de plicht heeft jongeren in de sport te interesseren, is het van belang in jeugd te investeren. Daarvoor zullen nieuwe elementen en vormen van bridge toegevoegd moeten worden. Hoe we de jeugd interesseren is een ingewikkeld vraagstuk, waarbij we de jeugd zelf nodig hebben. Het verleden heeft geleerd, dat wij niet voor hen kunnen bedenken wat zij leuk vinden. Als we de jeugd aan ons willen binden, zullen we moeten afstappen van de voor ons gebruikelijke manieren waarop bridge gespeeld wordt.

Door studenten van Avans Hogeschool is een onderzoek gedaan onder jeugd. Daaruit blijkt dat jeugd de bridgesport niet of nauwelijks kent. Dit wordt meegenomen in de acties die de BridgeBond in 2022 zal richten op ledenwerving.

Ook de doelgroep 40+ is minder bekend met bridge, in 2022 wordt een speciale imago campagne gestart om bridge meer bekendheid te geven